Giải thưởng

Giải thưởng

Ngày đăng: 08:14 AM 19/09/2018 - Lượt xem: 149

GIẢI THƯỞNG

Tại INAX, chúng tôi tiêp tục phấn đấu không ngừng để dành những giải thưởng về thiết kế, sáng tạo. Những sản phẩm từ INAX được tin tưởng và lựa chọn không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Những giải thưởng từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi là cơ sở quan trọng nhất để nhận được sự đồng hành và gắn bó của khách hàng trong suốt thời gian qua.

Facebook